субкултурите

като активни субекти на социалната промяна

разкажете ни!

Какви са Вашите спомени за първите години на прехода от тоталитаризъм към демокрация? 

Участвахте ли в някои от събитията? 

Бяхте ли в досег с някои от изследваните субкултури? 

Имате ли снимки, които бихте искали да споделите?


ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В НАШЕТО ИЗСЛЕДВАНЕ!

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Данните от формулярите ще бъдат съхранявани като защитени с парола файлове в архива на проекта. Ако не дадете разрешение за използване на Вашето име, всички данни и материали ще бъдат анонимизирани и идентифицирани само с номер и дата. Ако е необходимо, данните ще бъдат кодирани с произволни идентификационни номера, като отделно ще се съхранява файл, свързващ идентификационните номера с имената на респондентите.

Споделете спомен

За коя субкултура/кои субкултури ще разкажете?
Съгласен/съгласна съм името ми да бъде оповестено.
Съгласен/съгласна съм споменът ми да бъде публикуван.

Споделете снимка

Прикачете файл (jpeg, jpg, zip)
Макс. 10 файла; 3MB на файл
За коя субкултура/кои субкултури се отнася снимката?
Съгласен/съгласна съм името ми да бъде оповестено.
Авторът е съгласен/авторката е съгласна снимката да бъде публикувана.

Участвайте в проучването

Ако желаете да участвате в нашето проучване, моля оставете координати и ще се свържем с Вас.