субкултурите

като активни субекти на социалната промяна

обучения

Обучителен курс “Социалната промяна (ср. на ХХ – нач. на XXI в.”

На 25.04.2024 г. започна едномесечен обучителен (тренинг) курс за учители в системата на средното образование на тема “Социалната промяна (средата на ХХ – началото на XXI век”). Курсът ще продължи до 25.05.2024 г.

повече »
Събития

Кръгла маса

На 07.11.2023 г. в УниБИТ се проведе кръгла маса с участието на студенти и преподаватели на тема “Българският преход – 34 години (не) стигат”.

повече »
изследване

Национално представително изследване

В края на м. април 2023 г. бе проведено национално представително проучване на тема „Изследване на механизмите на Прехода към пазарна икономика и демократично общество след 10.11.1989 г.“.

повече »
инфосрещи

Информационно събитие

На 11.05.2023 г. в Конферентна зала №1 на РИМ-София се проведе информационна среща, на която екипът на проекта представи резултатите от дейностите до момента.

повече »
Събития

Участие в ESSHC

Участие в международната конференция по социална история European Social Science History Conference 2023, Гьотеборг, Швеция

повече »